نشست یازدهم: پیوستگی تاریخی ایران و دشمنان آن

1 05 2011

ایران از انگشت‌شمار کشورهای باستان است که توانسته تا کنون حضور و اهمیت سیاسی و فرهنگی خود را در جهان حفظ کند. با شکل‌گیری دولت‌مادها و به ویژه هخامنشیان، ایرانیان به عنوان نیروی مهمی در تاریخ منطقه و جهان مطرح شدند. اگرچه قوم‌های گوناگونی به ایران حمله کردند و دگرگونی ظاهری و ویرانی‌های فراوانی را پدید آوردند اما این پیوستگی ملی و خودآگاهی جمعی درباره‌ی آن تا دوران معاصر ادامه داشته است. هرچند در دوره‌های نه چندان دور بریتانیا و روسیه بخش‌های بزرگی از آن را جدا کردند و هنوز هم نقشه‌هایی در سر دارند.

در این سخنرانی با بررسی سندهای تاریخی و ادبی و سیاسی این پیوستگی را نشان می‌دهیم.

سخنران: یوسف امیری، مهندس ارشد نرم‌افزار و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران
زمان: شنبه ۱۴ ماه می ۲۰۱۱ برابر ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ساعت ۴ تا ۶ پس از نیمروز
جا: دانشگاه کنکوردیا، ساختمان هال، طبقه‌ی ششم، اتاق ۶۲۹
۱۴۵۵ خیابان مزونوو غربی، نبش مک‌کای، متروی گی-کنکوردیا

Advertisements