نشست نهم: دانش عشق آیینی – دانش مغانی

1 11 2010

نشست نهم بنیاد ایران پژوهی سهروردی روز شنبه سیزدهم ماه نوامبر ۲۰۱۰ برابر ۲۲ آبان ماه 1389 خ. از ساعت ۴ تا ۶ پس از نیمروز برگزار خواهد شد.

دانش عشق آئینی – دانش مُغانی
این گفتار در پی بازشناختن درست گیهان‌شناسی مُغانی چونان کهن‌ترین پایه‌ی سامانمندِ دانش مردمان است. آنگاه با پی گرفتن روند رشد دانش در ایران، پدیدار شدن دانش یونانی و دنباله‌ی آن در باختر، در درازای خط زمان بررسی می‌شوند. تا در این برابرنهادی، با رویکردی آسیب‌شناسانه، شاید که ریشه‌ی کوتاهی‌ها و کژی‌های آنچه را امروزه به نام «دانش» بازشناخته می‌شود، آشکار سازد.

عنوان سخنرانی: دانش عشق-آیینی و دانش مغانی
سخنران: زُروان مبتکر، پزشک

جا: اتاق ۶۲۹ ساختمان هال دانشگاه کنکوردیا، مونترال
نشانی: ۱۴۵۵ بلوار مزونوو غربی، کد پستی
H3G 1M8

Advertisements