نشست 1: نشست مقدماتی برگزار شد

6 12 2009

نشست مقدماتی بنیاد ایران‌پژوهی سهروردی در تاریخ شنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۰۹ برابر ۷ آذرماه ۱۳۸۸ از ساعت ١ تا ٣ نیمروز برگزار شد.

در این نشست ابتدا هدف از برپایی بنیاد توضیح داده و سپس به پرسش‌های حاضران در زمینه‌ی فعالیت‌های بنیاد پاسخ داده شد. در پایان نیز بیشتر حاضران به عضویت بنیاد درآمدند.

Advertisements