نشست دوازدهم: بررسی نمادهای «عقل سرخ» سهروردی

19 11 2011

نماد بر زبان و قلم آنانی جاری می‌شود که جهان پیدا را تنها نمود ممکن پدیداری هستی نمی‌دانند و برخود روا می‌بینند که با مردمان از جهان ناپیدا، چونان رازی شگرف، به پوشیدگی سخن گویند. این نمادها نشانه‌های زبانی روند برآمد گفتار رمزآلود منادیان جهان و یا جهان‌های ناپیدایند. دریافت هرچند اندک پیوند این نمادها، در سامانۀ زبانی‌شان، راه به سامانۀ دریافت‌شان از آن جهان‌های مورد اشارت آن می‌برد. در این گفتار به برشمردن این نمادها، پیوند درونی آنها و هموندی‌شان با سنجه‌های پیرامونی فرهنگی و زبانی‌شان در متن «عقل سرخ» شیخ اشراق می‌پردازیم.

عنوان سخنرانی: نگاهی به نمادهای « عقل سرخ» شیخ شهاب الدین یحیی سهروردی
سخنران: محسن حافظیان، دکتر زبان‌شناسی، نویسنده و پژوهشگر
زمان: شنبه ۱۷ ماه دسامبر ۲۰۱۱ برابر ۲۶ آذر ۱۳۹۰
ساعت ۴ تا ۶ پس از نیمروز
جا: دانشگاه کنکوردیا، ساختمان هال، طبقه‌ی ششم، اتاق ۶۲۹
۱۴۵۵ خیابان مزونوو غربی، نبش مک‌کای، متروی گی-کنکوردیا

نشست یازدهم: پیوستگی تاریخی ایران و دشمنان آن

1 05 2011

ایران از انگشت‌شمار کشورهای باستان است که توانسته تا کنون حضور و اهمیت سیاسی و فرهنگی خود را در جهان حفظ کند. با شکل‌گیری دولت‌مادها و به ویژه هخامنشیان، ایرانیان به عنوان نیروی مهمی در تاریخ منطقه و جهان مطرح شدند. اگرچه قوم‌های گوناگونی به ایران حمله کردند و دگرگونی ظاهری و ویرانی‌های فراوانی را پدید آوردند اما این پیوستگی ملی و خودآگاهی جمعی درباره‌ی آن تا دوران معاصر ادامه داشته است. هرچند در دوره‌های نه چندان دور بریتانیا و روسیه بخش‌های بزرگی از آن را جدا کردند و هنوز هم نقشه‌هایی در سر دارند.

در این سخنرانی با بررسی سندهای تاریخی و ادبی و سیاسی این پیوستگی را نشان می‌دهیم.

سخنران: یوسف امیری، مهندس ارشد نرم‌افزار و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران
زمان: شنبه ۱۴ ماه می ۲۰۱۱ برابر ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ساعت ۴ تا ۶ پس از نیمروز
جا: دانشگاه کنکوردیا، ساختمان هال، طبقه‌ی ششم، اتاق ۶۲۹
۱۴۵۵ خیابان مزونوو غربی، نبش مک‌کای، متروی گی-کنکوردیا

نسشت دهم: دادگستری ایران دوران قاجار

8 02 2011

نظام دادگستری ایران پیش از مشروطه، انباشته از بی‌عدالتی‌ها و ستم‌هایی است که بر مردم ایران رفته است. مطالعات تاریخی نشان می‌دهد در طول سلطنت قاجاریان از آغامحمدخان تا سپیده‌دم مشروطه، دو نوع دادگاه در ایران وجود داشته است: دادگاه‌های شرع که به امور مدنی و حقوقی می‌پرداختند و دادگاه‌های عرفی که به امور مربوط به نظم عمومی و پرونده‌های کیفری رسیدگی می‌کردند و ریاست این دادگاه‌ها بر عهده‌ی حاکمان و ارکان دولتی بود. احکام صادر شده از دادگاه‌های عرفی کارنامه‌ای بس نادرخشان در اذهان مردم به جا گذاشت.
فقدان اصول و قانونِ تشکیلاتِ دادگستری از یک سو و سوءاستفاده‌هایِ فراوان حاکمان- در مقام قضاوت – از سوی دیگر، «تاسیس عدالتخانه» را به یکی از اصلی‌ترین و مشروع‌ترین شعارهای مشروطه‌خواهان تبدیل کرد. بررسی و تدقیق در فرآیند رسیدگی‌های حقوقی و کیفری در عصر قاجارِ پیش از مشروطه نشان می‌دهد که دولت مرکزی نه تنها توان کنترل و نظارت بر نحوه‌ی صدور حکم را نداشت، بلکه خود عامل بی‌نظمی و بی‌سامانی به شمار می‌رفت. نیاز مردم ایران به داشتن «عدالتخانه» در آستانه‌ی مشروطه، وقتی به درستی درک خواهد شد که با دقت و وسواسی علمی به وضعیتِ «عدلیه» پیش از مشروطه پرداخته شود.

عنوان: نگاهی اجمالی به دادگستری ایران دوران قاجاراز برآمدن آغامحمدخان قاجار تا سپیده‌دم مشروطه
سخنران: آقای یزدان والی‌نژاد، دانشجوی دوره‌ی دکتری حقوق، دانشگاه پوآتیه، فرانسه
زمان: شنبه ١۹ ماه فوریه ۲۰۱۱ برابر ۳۰ بهمن ماه ۱۳۸۹ ساعت ۴ تا ۶ نیمروز
جا: دانشگاه کنکوردیا، ساختمان هال، طبقه‌ی ششم، اتاق ۶۲۹
۱۴۵۵ خیابان مزونوو غربی، نبش مک‌کای، متروی گی-کنکوردیا

نشست نهم: دانش عشق آیینی – دانش مغانی

1 11 2010

نشست نهم بنیاد ایران پژوهی سهروردی روز شنبه سیزدهم ماه نوامبر ۲۰۱۰ برابر ۲۲ آبان ماه 1389 خ. از ساعت ۴ تا ۶ پس از نیمروز برگزار خواهد شد.

دانش عشق آئینی – دانش مُغانی
این گفتار در پی بازشناختن درست گیهان‌شناسی مُغانی چونان کهن‌ترین پایه‌ی سامانمندِ دانش مردمان است. آنگاه با پی گرفتن روند رشد دانش در ایران، پدیدار شدن دانش یونانی و دنباله‌ی آن در باختر، در درازای خط زمان بررسی می‌شوند. تا در این برابرنهادی، با رویکردی آسیب‌شناسانه، شاید که ریشه‌ی کوتاهی‌ها و کژی‌های آنچه را امروزه به نام «دانش» بازشناخته می‌شود، آشکار سازد.

عنوان سخنرانی: دانش عشق-آیینی و دانش مغانی
سخنران: زُروان مبتکر، پزشک

جا: اتاق ۶۲۹ ساختمان هال دانشگاه کنکوردیا، مونترال
نشانی: ۱۴۵۵ بلوار مزونوو غربی، کد پستی
H3G 1M8

نشست هشتم: سیری در جامعه‌شناسی سیاسی و تاریخی افغانستان

9 09 2010

اگرچه سرزمینی که از سده‌ی نوزدهم میلادی به نام افغانستان شناخته می‌شود از آغازِ تاریخ، بخش مهمی از تاریخ و جغرافیا و ادبیات و فرهنگ ایرانی بوده است اما متاسفانه شناخت مردم امروز ایران از این سرزمین گاه اندک و گاهی بسیار نادرست است. مردم امروز افغانستان نیز با شنیدن «فرهنگ و تمدن ایرانی» تنها به ایران سیاسی امروزی می‌اندیشند و اگر گفته شود مولانای بلخی یا ابن سینا یا دیگران ایرانی بوده‌اند اعتراض می‌کنند که نه خیر! اینان در سرزمین افغانستان زاده شده‌اند پس افغانی هستند.

در این سخنرانی، دکتر جمال‌الدین سینا دلیری، از نویسندگان و اندیشمندان کشور افغانستان، درباره‌ی معنای نام افغانستان و تبارها و قوم‌های ساکن در این کشور سخنرانی خواهد کرد و آگاهی ما را در این زمینه خواهد افزود.

دکتر سینا دلیری
دکتر سینا دلیری

برای آشنایی بیشتر با دکتر سینا دلیری می‌توانید به دو کتاب ایشان در پایگاه «فراتر از مرزها» به نشانی زیر نگاه کنید:
کتاب نقش و مقام روشنفکر در جامعه و
کتاب سفرنامه‌ی بلخ

زمان: شنبه ۲۵ ماه سپتامبر ۲۰۱۰ برابر سوم مهرماه ۱۳۸۹ ساعت ۴ تا ۶ نیمروز
جا: اتاق ۶۲۹ ساختمان هال دانشگاه کنکوردیا، مونترال
نشانی: ۱۴۵۵ بلوار مزونوو غربی،
کد پستی H3G 1M8

نشست هفتم: آذر اسروشنه (استروشنی)

11 07 2010

نشست هفتم بنیاد ایران پژوهی سهروردی روز شنبه هفتم ماه آگوست 2010 برابر شانزدهم امرداد ماه 1389 از ساعت ۴ تا ۶ پس از نیمروز برگزار خواهد شد.

اشروسنه یا اسروشنه (Osrushana) یا استروشن (Istrawshan) نام یکی از شهرهای کهن ایرانی در سرزمین سغد است که امروزه بخشی از کشور تاجیکستان است. آذر آهنگری بود از این شهر که در زمان اشکانیان می‌زیست و طی ماجراهای طولانی گذارش به سرزمین روم می‌افتد و در قیام بردگان به رهبری اسپارتاکوس (بین سال‌های ۷۳ تا ۷۱ پیش از میلاد) در کنار او با ارتش روم می‌جنگد.

عنوان سخنرانی: زندگی آذر اشروسنه‌ای (استروشنی)
سخنران: آقای روشن تیموریان، رییس انجمن تاجیکان کانادا

جا: اتاق ۶۲۹ ساختمان هال دانشگاه کنکوردیا، مونترال
نشانی: ۱۴۵۵ بلوار مزونوو غربی، کد پستی
H3G 1M8

نشست ششم: سهروردی و فلسفه‌ی ایرانی

22 06 2010

نشست بعدی بنیاد ایران‌پژوهی سهروردی روز شنبه ۳ جولای ۲۰۱۰ برابر ۱۲ تیرماه ۱۳۸۹ از ساعت ۴ تا ۶ پس از نیمروز برگزار می‌شود.

عنوان سخنرانی: شهاب‌الدین یحیا سهروردی و فلسفه‌ی ایرانی
سخنران: دکتر مهدی نجفی افرا، استاد فلسفه در دانشگاه آزاد تهران و پژوهشگر مهمان دانشگاه مک‌گیل

جا: اتاق ۶۲۹ ساختمان هال، دانشگاه کنکوردیا
نشانی: ۱۴۵۵ بلوار مزونوو غربی، کد پستی
H3G 1M8

نشست پنجم: جنبش اسماعیلیان

5 05 2010

نشست پنجم بنیاد ایران پژوهی سهروردی روز شنبه ۲۲ ماه می ۲۰۱۰ برابر یکم خرداد ماه ۱۳۸۹ برگزار خواهد شد. در این نشست استاد دوست محمد نورعلی درباره‌ی جنبش اسماعیلیان و فلسفه و اصول اعتقادی آن سخنرانی خواهد کرد.

نشانی مکان برگزاری نشست:
اتاق ۱۰۱ طبقه‌ی ۱۱ دانشکده‌ی مدیریت جان مولسون، دانشگاه کنکوردیا
۱۴۸۰ خیابان گی، ساعت ۳ تا ۵ نیمروز

نشست ۴: رونمایی کتاب «ساختارهای وندی مشتق‌های فعلی»

20 04 2010

نشست چهارم بنیاد ایران پژوهی سهروردی روز شنبه ۲۴ اپریل ۲۰۱۰ برابر ۴ اردیبهشت ۱۳۸۹ برگزار خواهد شد. در این نشست دکتر محسن حافظیان به معرفی کتاب خود به نام «ساختارهای وندی مشتق‌های فعلی» می‌پردازد که در آن نحوه‌ی ساخت مشتق از فعل در زبان پارسی بررسی شده است.

نشانی مکان برگزاری نشست:
اتاق ۱۰۱ طبقه‌ی ۱۱ دانشکده‌ی مدیریت جان مولسون، دانشگاه کنکوردیا
۱۴۸۰ خیابان گی، ساعت ۴ تا ۶ نیمروز

چاپ دوم این کتاب به تازگی در ایران منتشر شده است.

کتاب ساختارهای وندی

ناشر: انتشارات گل آفتاب مشهد با همکاری انتشارات مولتی ساژ کانادا
چاپ نخست: بهار ۱۳۸۸ چاپ دوم: زمستان ۱۳۸۸
تعداد صفحه: ۲۰۵

آگاهی بیشتر درباره‌ی این کتاب را می‌توانید در وبلاگ خود دکتر محسن حافظیان به نشانی http://birouni.blogspot.com بخوانید.

نشست 3: آشنایی با زندگی و آثار سهروردی

25 02 2010

سخنرانی بنیاد درباره‌ی «زندگی و آثار شیخ شهاب‌الدین یحیا سهروردی» مشهور به شیخ اشراق بود. این سخنرانی در روز شنبه ۶ ماه مارس ۲۰۱۰ برابر ۱۵ اسفندماه ۱۳۸۸- ساعت ۴ تا ۶ نیمروز برگزار شد.

در این سخنرانی یوسف امیری ابتدا به طور خلاصه شرحی از زندگی سهروردی داد و سپس نظر همعصران سهروردی درباره‌ی او را بیان کرد. پس از آن درباره‌ی آثار و تاثیر سهروردی در فرهنگ ایران به ویژه در زمینه‌ی بازگشت به فلسفه‌ی ایران باستان و نیز کاربرد زبان پارسی در زمینه‌ی فلسفه پرداخته شد.

جلسه با پرسش و پاسخ به پایان رسید.